<rt id="kqm8s"></rt>
<tr id="kqm8s"><optgroup id="kqm8s"></optgroup></tr>
<acronym id="kqm8s"></acronym>
<acronym id="kqm8s"><small id="kqm8s"></small></acronym>
<acronym id="kqm8s"><small id="kqm8s"></small></acronym><acronym id="kqm8s"><small id="kqm8s"></small></acronym>
<acronym id="kqm8s"></acronym>

Haber

?ki Toplant?'n?n yeni y?ld?z?: 5G+4K teknolojisi

13.03.2019

Bu y?l?n ?ki Toplant? s?ras?nda Çin Medya Grubu (ÇMG) 5G+4K teknolojisini kullan?yor.

Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) delegeleri ve Çin Halk Siyasi Dan??ma Konferans? (ÇHSDK) Ulusal Komitesi üyeleri ÇMG'nin yay?n araçlar?nda yenilik denemesini övgüyle de?erlendirdi.

?ki Toplant? s?ras?nda, ÇMG, toplant?lara ev sahipli?i yapan Büyük Halk Toplant? Saray?'nda entegre medya platformu olu?turdu. Platformda 5G ve 4K teknolojilerine dayal? dev ekran kuruldu.

5G teknolojisiyle 4K ultra yüksek çözünürlüklü görüntüler toplant? salonu ve bas?n merkezine aktar?ld?.

Birçok delege, yeni teknolojilerin getirdi?i "sinemaya benzeyen görsel ?öleni" keyifle izledi.

ÇHSDK Ulusal Komitesi üyesi ve Çin Ulusal Deniz Bilgi Merkezi Ba?kan? He Guangshun, görüntüleri hayranl?kla izledi?ini belirterek, özellikle Qingdao kentindeki drone çekimlerinin muhte?em oldu?unu söyledi.

Eskiden 4K sinyal kayna?? optik fiber üzerinden sa?lan?yordu, bu y?lki ?ki Toplant? s?ras?nda 5G arac?l???yla kablosuz ba?lant? tesis edildi.

?nsanlar gelecekte cep telefonlar? ve tabletlerden 4K HDTV programlar?n? izleyebilecekler.

Çin Ulusal Standardizasyon Yönetim Komitesi Ba?kan Yard?mc?s?, ÇHSDK üyesi Fang Xiang, gelecekte 4K program kayna?? ve 5G'nin etkin ?ekilde birle?mesiyle daha fazla etkile?im olaca??n? söyledi. Her tüketicinin ihtiyaçlar?na göre ki?iselle?tirilmi? programlar yap?laca??n? dile getiren Fang Xiang, yay?n iletimi ve mobil internet aras?ndaki etkile?imin daha da entegre olaca??n? ifade etti.

ÇMG 10 Mart'ta üç ayr? bas?n toplant?s? için 4K-5G entegre canl? yay?nlar? yapt?. Bu Çin'in radyo ve televizyon tarihinde bir kilometre ta?? olarak da dikkat çekti. Çin Bilimler Akademisi Akademisyeni Yin Hao, gelecekte 5G teknolojisinin uygulanma mekanlar?n?n daha da zenginle?tirilece?ine dikkat çekerek, 5G'nin özünün her ?eyi birbirine ba?lamak oldu?unu kaydetti.

Yüksek h?z ve kapasiteye sahip 5G, medya endüstrisinin geli?imi için de önemli teknolojik destek sa?layacak.

金蟾捕鱼手游 京葡棋牌下载| 手机游戏捕鱼大亨app| 小金棋牌app| 佳佳棋牌app| 手机金蟾捕鱼下载